Når skal bilen på EU-kontroll?

Vi utfører EU-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), på følgende klasser:

  • Personbil: Klasse B (opptil 3500 kg)

*Vi utfører ikke EU-kontroll på biler med luftbrems.

Sjekk når din bil skal på EU-kontroll:
Reg.nr:Du vil bli videresendt til Statens vegvesens nettsider.

Hvor ofte skal bilen til EU kontroll?

Personbiler (M1) med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre og varebil (N1) skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret og deretter hvert annet år.

Biler som er registrert i partallsår skal kontrolleres i partallsår og biler som er registrert i oddetallsår skal kontrolleres i oddetallsår. Kontrollene fordeles over året ved at siste siffer i kjennemerket avgjør når bilen skal være kontrollert og godkjent (kontrollmåned). Kontrollmånedene sammenfaller med kalendermånedene, bortsett fra for siffer 0 og 7 som skal kontrolleres i hhv. oktober og november. Bilen kan framstilles for kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden, slik at kontrollfristen utgjør 5 måneder.

Følgende kjøretøy skal til EU-kontroll første gang tidligst 12 måneder etter at den ble registrert og deretter én gang i kalenderåret:

  • personbiler (M1) med tillatt totalvekt over 7 500 kg
  • busser (M2 og M3)
  • lastebiler (N2 og N3)
  • tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg
  • drosjer
  • ambulanser

Hva blir kontrollert?

Kontrollen består av en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser.