Spar plass i garasjen - bruk dekkhotell

Dekkhotell i Loddefjord er ideelt for deg som ønsker et enklere bilhold. Vi sørger for at dine sommer- og vinterdekk blir grundig vasket før de klargjøres og lagres på en forsvarlig måte, slik at de er klar for et nytt liv på veien til neste sesong.

Dekkene dine blir oppbevart på en forskriftsmessig måte, der de også er forsikret.

Hjulene bør lagres innendørs, mørkt og – om mulig – litt kjølig. Videre lagres de liggende eller hengende, og selvfølgelig godt rengjort og kontrollert til neste sesong.
Hjul er ettertraktet som tyvegods, så hos oss blir dekkene dine oppbevart på en forskriftsmessig måte, der de også er forsikret.
Her er 6 nyttige tips for oppbevaring av dekk:

 1. Oppbevar dine dekk ved riktig temperatur
:
  Temperaturen der dine dekk lagres, bør ikke overstige 25 varmegrader. Det ideelle er at lokalet er mørkt med en temperatur på cirka 15 varmegrader. Oppbevaring av dekk under frysepunktet eller over 25 grader, kan redusere gummiens egenskaper, noe som kan forkorte dekkets levetid.
 2. Ikke utsett dine dekk for fuktighet
:
  Dekk bør ikke lagres i fuktige omgivelser. Det betyr at dekk heller ikke bør ligge ute i regn.
 3. Oppbevar dine dekk i mørke lokaler
:
  Dekk bør beskyttes mot lys, og da særlig mot direkte sollys. Sterkt lampelys med høy UV-faktor bør også unngås.
 4. Ikke utsett dine dekk for syre og ozon
:
  Ozon er skadelig for bildekk. Der dekk oppbevares, må det derfor ikke oppbevares apparater som genererer ozon. For eksempel fluor- eller kvikksølvdamplamper, høyspente elektriske apparater, el-motorer eller andre typer el-apparater som avgir gnister eller strømutladninger.
 5. Unngå formforandringer:
  Dekk bør ikke lagres slik at de ligger under press, spenning eller vridning. Kraftige formforandringer under lagring kan føre til defekter når man øker lufttrykket i dekket. Heng gjerne dine dekk på veggen.
 6. Ikke utsett dekk for løsemidler, oljer og fett:
  Dekk må ikke utsettes for løsemidler, oljer og fett. Selv kortvarig kontakt med slike stoffer kan ødelegge dekkene.