Når skal bilen på EU-kontroll?

Vi utfører EU-kontroll hos Carfix Loddefjord på dagen! EU-kontroll eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), på følgende klasser:

  • Bobil: Klasse B – C1*, koster 1500 kroner.
  • Personbil: Klasse B, koster 1300 kroner
  • Lett lastebil: Klasse C1*, koster 1500 kroner

*Vi utfører ikke EU-kontroll på biler med luftbrems

Sjekk når din bil skal på EU-kontroll:
Reg.nr:Du vil bli videresendt til Statens vegvesens nettsider.

 

Hva blir kontrollert?

Kontrollen består av en miljø-, og en trafikksikkerhetsdel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser.

EU kontrollen skal avdekke om kjøretøyet tilfredsstiller et minstekrav til sikkerhet og miljø for å kjøre på veien. Kontrollpunktene omfatter blant annet sikt, bremser, lys, støy og avgasser. Feilene blir gradert med enten 1,2 eller 3, alt etter hvor alvorlige de er.
Er feilene større enn en 1’er feil, altså merket med 2 eller 3, blir ikke kjøretøyet godkjent, og Statens Vegvesen blir automatisk varslet når verkstedet sender inn kontrollskjema elektronisk. Da må manglene utbedres og kjøretøyet vises på nytt. Du som kunde skal alltid få med en kontrollseddel etter EU kontrollen. Bedømming med 3’er feil vil si at feil/mangelen er så alvorlig at det ikke er lov å kjøre med bilen.

Klipping av skilter

Dersom bilen ikke er godkjent innen tidsfristen, vil det ligge en begjæring i Motorvognregisteret. Ved en kontroll kan kontrollmyndighetene, slik som politi, vegvesenet eller tollvesenet, klippe skiltene av bilen om den ikke er godkjent.