DAB-radio

For å kunne høre på radio i bilen må du nå ha et DAB-adapter.

Få DAB-adapter i bilen:

Her er noen utvalgte DAB-adaptere som vi kan tilby:

http://www.lydogbilde.no/test/hi-fi/dab-radio-i-bil/pure-highway-400-2

http://www.lydogbilde.no/test/hi-fi/dab-radio-i-bil/tiny-audio-c5

Hva betyr DAB?

DAB står for Digital Audio Broadcasting, og er en standard for digitalisert lydkringkasting.  Kort fortalt er DAB digital radio, i forhold til FM som er analog radio.

Hvorfor har Norge satset på DAB?

Kapasiteten på FM-båndet er sprengt. En overgang til DAB vil gi bedre båndbredde og kunne slippe til flere kanaler og aktører inn på de forskjellige frekvensområdene.

Blir det flere radiokanaler med DAB?

Ja. Antallet radiokanaler er allerede en helt annen virkelighet enn med dagens FM-nett. Med digitale radiosignaler kan man dele samme frekvens på flere forskjellige radiokanaler. Dermed vil radiostasjonene kunne lage en radiokanal for en bestemt målgruppe. Tidligere var radiostasjonene avhengig av å få tildelt en frekvens for hver kanal. Nå er ikke antallet frekvenser det mest kritiske.

Hvem har bestemt at vi skal slukke FM-båndet?

Overgangen fra FM til DAB, altså en digitalisering av radioen, ble vedtatt i Stortinget i 2011. Det ble satt fem slukkevilkår som måtte innfris på forhånd:

  • NRKs DAB-kanaler må ha dekning tilsvarende dagens P1-dekning på FM.
  • Det kommersielle nettet må ha minst 90 prosent befolkningsdekning.
  • Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for publikum.
  • Det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil.
  • Minst halvparten av radiolytterne må daglig høre helt eller delvis på en digital radioplattform.
Hva er forskjellen på DAB og DAB+?

Vi omtaler ofte dagens DAB+ signaler som DAB, men dette kan gi rom for misforståelser. En tradisjonell DAB-radio kan i likhet med en FM-radio ikke ta inn signaler fra DAB+, og dermed være ubrukelig når DAB+ blir eneste alternativ i 2017. Forskjellen ligger i komprimeringen av signalene. DAB+ gir plass til flere kanaler, og det er enklere å få til tilleggsinformasjon som tekst og bilder.

Hva er DAB i forhold til vanlig FM-radio?

DAB er digital radio, mens det tradisjonelle FM-båndet er analoge radiosignaler.

Det vanlige FM-båndet mellom 87,5 MHz og 108 MHz, som er satt av til radiokanaler over store deler av verden, begynner å bli fullt. Hver radiokanal krever sin bestemte frekvens. Radiostasjoner som har dekning over større områder krever flere frekvenser for samme radiokanal. Dagens nyere RDS-radioer (de fleste bilmonterte FM-radioer i dag har såkalt RDS) skifter frekvens uten at du ser det. På en tur fra Oslo til Bergen kan radioen din ha skiftet frekvens flere ganger selvom du bare har lyttet på NRK P1.

Etterhvert vil det bli vanskelig å få plass til alle eksisterende og nye radiokanaler i det analoge FM-båndet. I tillegg er analog radioteknologi gammeldags og lite fleksibel for dagens teknologi, krav og muligheter.

Digitale radiosignaler kan «pakkes sammen» på samme frekvens og «pakkes ut» av radioen i bilen din. Det er altså plass til en mengde informasjon på den samme knappe mengden tilgjengelige frekvenser. Dermed kan radiostasjonene lage for eksempel flere radiokanaler for en bestemt målgruppe innen musikk, nyheter og lignende. Din favorittmusikk trenger ikke lenger passe inn i et trangt sendeskjema for en bestemt radiokanal.

I tillegg gir DAB flere ekstra funksjoner, slik som å vise på displayet hvilken musikk som spilles, hva slags program du lytter på og hvem som er programledere og gjester.

Kan jeg høre på DAB med en FM-radio?

Nei. En radiomottaker som kun er en DAB-mottaker, kan kun gjengi digitale radiosignaler. Men husk at mange originale bilradioer har både DAB-mottaker og FM-mottaker. Det betyr at nyere bilmonterte radioer har to mottakere – en for FM og en for DAB.

Kan jeg høre på FM med en DAB-radio?

Nei. En radiomottaker som kun er en FM-mottaker, kan kun gjengi analoge radiosignaler. På samme måte kan en DAB-radio kun motta digitale signaler. Men husk at mange originale bilradioer har både DAB-mottaker og FM-mottaker. Det betyr at nyere bilmonterte radioer har to mottakere – en for FM og en for DAB.

Bygges det helt nye antenner til DAB?

Ja, DAB krever en ny infrastruktur med nye antenner og basestasjoner. Digitale radiosignaler oppfører seg annerledes enn analoge radiosignaler, og dermed er det ikke sikkert masten som ble brukt til FM-signaler kan brukes til DAB. Vi antar imidlertid at utbyggerne gjenbruker anlegg som passer det nye radionettet der det går an.

Utbyggerne må søke den enkelte kommune om byggetillatelse, og noen steder i landet er det ikke lov å sette opp master, slik som nasjonalparker.

Hvordan blir dekningen på DAB?

To av slukkevilkårene som Stortinget la til grunn for overgangen fra FM til DAB går direkte på dekning. NRKs digitale sendinger må ha like god dekning som NRK P1 har på FM, og de kommersielle kanalene (P4, Radio Norge etc.) må ha 90 prosents befolkningsdekning.

Det som er viktig å merke seg er at det er befolkningsdekning, og ikke arealdekning, det er snakk om. Derfor har fokuset vært på å få god dekning der folk flest bor. Det er derfor ikke uvanlig å oppleve dekningshull i områder der det bor lite mennesker.

Siden DAB er digitalt har du enten lyd, eller så er det stille. Blir signalet for svakt kutter rett og slett lyden ut, i forhold til på FM hvor dårlig dekning vil oppleves som skurr.

Hvem tester hvor godt DAB egentlig er?

Det er Nkom, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) som har vært ansvarlige for å sjekke om kravene til dekning (ref. slukkevilkårene) er innfridd. I februar 2015 ble konklusjonen deres at dette var godkjent. Nkom har målt og teoretisk beregnet seg fram til resultatene.

Derimot er det få som har mulighet til å nøyaktig teste den faktiske dekningen rundt om i landet, siden dette krever avansert måleutstyr. Du kan teste dette i din egen bil dersom den har DAB+ ved å skru av funksjonen som bytter over til FM ved behov. Eller du kan montere en adapterløsning som kun tar inn DAB+. Pass på at antennen er montert etter bruksanvisningen.

Hvorfor forsvinner dekningen med en gang i noen tunneler?

På en analog FM-radio vil dårlig dekning høres som sus. Signalet blir svakere og med mer støy, men det kan fortsatt være mulig å høre hva som blir sagt. Med digitale radiosignaler er virkeligheten binær. (1 eller 0) Enten er det dekning, eller så er det ikke dekning. Tunneler krever egne basestasjoner både for FM og DAB. Men dekningsgraden er mer kritisk med DAB. Derfor vil du i tunneler uten DAB-dekning svært fort miste signalet, selv i korte tunneler. I den samme tunnelen har du sikkert kunnet leve med litt sus fra FM-radioen på grunn av manglende dekning siden du ikke har hatt følelsen av å miste signalet helt tross støy.

Forsvinner absolutt all radio på FM i 2017?

Det vil fortsatt være mulig å høre en del lokalradiostasjoner på FM de neste fem årene. De riksdekkende kanalene vil kun være tilgjengelig på DAB+.

Slukkingen av FM-nettet vil skje i løpet av 2017, på forskjellige tidspunkter avhengig av landsdel.

I Hordaland slukket FM-nettet 21.06.17.