Når skal bilen på EU-kontroll?

Vi utfører EU-kontroll i Os på dagen! EU-kontroll eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), på følgende klasser:

  • Bobil: Klasse B – C1*
  • Personbil: Klasse B
  • Lett lastebil: Klasse C1*

*Vi utfører ikke EU-kontroll på biler med luftbrems

Sjekk når din bil skal på EU-kontroll:
Reg.nr:Du vil bli videresendt til Statens vegvesens nettsider.

Hvor ofte skal bilen til EU kontroll?

Personbiler (M1) med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre og varebil (N1), skal kontrolleres for første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret, og deretter hvert annet år.

Biler som er registrert i partallsår skal kontrolleres i partallsår, og biler som er registrert i oddetallsår, skal kontrolleres i oddetallsår. Kontrollene fordeles gjennom året ved at siste siffer i kjennemerket avgjør når bilen skal være kontrollert og godkjent (kontrollmåned). Kontrollmånedene sammenfaller med kalendermånedene, med unntak av siffer 0 og 7 som skal kontrolleres i hhv. oktober og november. Bilen kan framstilles for kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden, slik at kontrollfristen utgjør 5 måneder.

Følgende kjøretøy skal til EU-kontroll første gang tidligst 12 måneder etter at den ble registrert, og deretter én gang i kalenderåret:

  • personbiler (M1) med tillatt totalvekt over 7 500 kg
  • busser (M2 og M3)
  • lastebiler (N2 og N3)
  • tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg
  • drosjer
  • ambulanser

Hva blir kontrollert?

Kontrollen består av en miljø-, og en trafikksikkerhetsdel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser.

EU kontrollen skal avdekke om kjøretøyet tilfredsstiller et minstekrav til sikkerhet og miljø for å kjøre på veien. Kontrollpunktene omfatter blant annet sikt, bremser, lys, støy og avgasser. Feilene blir gradert med enten 1,2 eller 3, alt etter hvor alvorlige de er.
Er feilene større enn en 1’er feil, altså merket med 2 eller 3, blir ikke kjøretøyet godkjent, og Statens Vegvesen blir automatisk varslet når verkstedet sender inn kontrollskjema elektronisk. Da må manglene utbedres og kjøretøyet vises på nytt. Du som kunde skal alltid få med en kontrollseddel etter EU kontrollen. Bedømming med 3’er feil vil si at feil/mangelen er så alvorlig at det ikke er lov å kjøre med bilen.

Klipping av skilter

Dersom bilen ikke er godkjent innen tidsfristen, vil det ligge en begjæring i Motorvognregisteret. Ved en kontroll kan kontrollmyndighetene, slik som politi, vegvesenet eller tollvesenet, klippe skiltene av bilen om den ikke er godkjent.

Du kan ta EU-kontroll fire måneder før

Statens vegvesen sender ikke lenger ut varsel om EU kontroll, du er selv ansvarlig for å overholde fristen. Alle våre kunder får påminnelse 2 måneder før frist for EU-kontroll.