Når skal bilen på EU-kontroll?

Vi utfører EU-kontroll i Os på dagen! EU-kontroll eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), på følgende klasser:

  • Bobil: Klasse B – C1*, koster 1450 kroner.
  • Personbil: Klasse B, koster 1250 kroner
  • Lett lastebil: Klasse C1*, koster 1450 kroner

*Vi utfører ikke EU-kontroll på biler med luftbrems

Sjekk når din bil skal på EU-kontroll:
Reg.nr:Du vil bli videresendt til Statens vegvesens nettsider.

Endringer i frist!

8. februar 2019 ble fristen for kontroll og godkjenning entret til å gjelde fra siste utførte EU-kontroll og ikke ut fra
siste siffer i kjennemerke.
De kjøretøyene som er registrert før 8. februar 2019, og som allerede har en frist i tråd med siste siffer i
kjennemerke, kan ta ny EU-kontroll når som helst før fristen. De er ikke lenger låst til å bare kunne ta ny EU-kontroll
inntil 4 måneder før fristen.

Kjøretøy som blir registrert første gang i Norge etter 8. februar 2019, vil få første frist i henhold til når de
ble registrert første gang. Kontrollintervallene forblir de samme som i dag for alle kjøretøygrupper.
Selv om kontrollen kan gjennomføres når eier ønsker det, er fristen likevel 2 måneder for å utbedre
eventuelle mangler og få kjøretøyet godkjent. Det er viktig å merke seg at en ikke-godkjent kontroll likevel
aldri vil føre til en lengre frist enn den opprinnelige.

Hva blir kontrollert?

Kontrollen består av en miljø-, og en trafikksikkerhetsdel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser.

EU kontrollen skal avdekke om kjøretøyet tilfredsstiller et minstekrav til sikkerhet og miljø for å kjøre på veien. Kontrollpunktene omfatter blant annet sikt, bremser, lys, støy og avgasser. Feilene blir gradert med enten 1,2 eller 3, alt etter hvor alvorlige de er.
Er feilene større enn en 1’er feil, altså merket med 2 eller 3, blir ikke kjøretøyet godkjent, og Statens Vegvesen blir automatisk varslet når verkstedet sender inn kontrollskjema elektronisk. Da må manglene utbedres og kjøretøyet vises på nytt. Du som kunde skal alltid få med en kontrollseddel etter EU kontrollen. Bedømming med 3’er feil vil si at feil/mangelen er så alvorlig at det ikke er lov å kjøre med bilen.

Klipping av skilter

Dersom bilen ikke er godkjent innen tidsfristen, vil det ligge en begjæring i Motorvognregisteret. Ved en kontroll kan kontrollmyndighetene, slik som politi, vegvesenet eller tollvesenet, klippe skiltene av bilen om den ikke er godkjent.