Med utført service hos oss tilbyr vi deg Mobilitetsgaranti i 12 måneder

Mobilitetsgarantien gir deg tryggleik på vegen, og du får hjelp uansett kva som skjer.

Mobilitetsgarantien hjelp deg ved:

 • kollisjon
  • utforkøyring
  • utelåsing
  • startproblem
  • punktering
  • tap av nøklar
  • køyrt tomt for drivstoff
  • feilfylling

Mobilitetsgarantien inkluderar også:

 • Ubegrensa antall assistansar i avtaleperioden.
  • Ingen eigenandel.
  • Assistanse i heile Norge, Norden og Europa, både på heimeadressa og ute på vegen.
  • Gratis leigebil i inntil 3 døgn hvis du er på reise. Alternativt eit døgn overnatting for førar og passasjer. Leiebil og overnatting skal rekvirerast uten unntak av Falck sin vaktsentral. (Tlf: +47 33 13 80 80)
  • Taxi inntil kr 2000,- dersom me ikkje får hjelpt deg på staden.
  • Mobilitetsgarantien følgjer bilen, og du får hjelp uansett kven som køyrer.
  • Transport til nærmaste Carfix Bilverkstad dersom det er nødvendig.
  • To timar psykologisk rådgivning etter traumatisk eller vanskeleg hendelse.

Har du mobilitetsgaranti og treng assistanse, ringjer du til 33 13 80 80. Frå utlandet ringjer du +47 33 13 80 80. Ha bilens registreringsnummer tilgjengeleg når du ringjer oss, så hjelp me deg raskt. Mobilitetsgarantien gjeld ikkje for taxibilar i næring, og ikkje for bilar med totalvekt over 5000 kg. Våre verkstader kan velja å ikkje teikna Mobilitetsgaranti på ein bil, dersom den ikkje opprettheld dei standardar som ellers skal vera godkjent ved EU-kontroll, eller i tilfeller kor bilen har graverande tekniske feil. Mobilitetsgarantien gjeld kun bilar som har fått utført service på ein Carfix Bilverkstad i Norge.