Situasjonen med koronaviruset er noke me i Carfix tek på alvor. 

 

Me har inntil vidare valgt å halda åpent, men me tilpassar oss fortløpande etter råd og krav gjeve av myndigheitane.

 

Utover FHI sine råd, har me iverksett fylgjande tiltak: 

  • Våre medarbeidara brukar hanskar ved håndtering av kundebilar
  • Samtlige kontaktflater på kundebilar vert vaska/desinfisert etter verkstadbesøket

 

For dei av våre kundar som får utfordringar med levering og henting av bilen, kan me gje tilbod om hente/bringe teneste.

Videre skal me, som vår statsminister sa: Ikkje ta på kvarandre, men ta vare på kvarandre.