Firmaavtale gir tryggheit!

Carfix Vik tilbyr firmaavtalar som ivaretar firmaets bilar. Med firmaavtale reduserar ein

firmaets kostnader og alt samlast på ein  stad. Me ordnar med innkalling til service og EU-kontroll på dine køyretøy.

Fordelar med firmaavtale:

VIP-PRIORITET  – Fyrst i køen når det skjer noko med bilen.
AUTOMATISK INNKALLING  – Me kaller inn bilen til service og EU kontroll.
RABATTAVTALE – På dekk og dekkhotell.
UTLEIGEBIL  – Mogelegheit for leigebil ved behov.
ALLE CARFIX-VERKSTADER  – Avtalen gjeld for alle Carfix-verkstad

Kontakt oss for firmaavtale i dag!


Avtalen gjeld kun for firmabilar.