Vi tek service på alvor!

Me er ein bilverkstad i Vik i Sogn, godkjent av Statens vegvesen, som utfører alle typar service på alle bilmerker. Me går gjennom bilens service-historikk, og basert på denne går me over alle slitedeler – og kjem med anbefalingar til deg. Først når me er einige om kva som skal gjerast, utfører me reparasjonar og skiftar deler. Me skaffar deler og bildekk til alle bilmerker – originale eller uoriginale.

Hjå oss veit me at du er avhengig av å ha ein bil som virkar. Derfor jobbar me naturligvis hardt for at ditt verkstadbesøk skal bli så effektivt som mulig.

Frå eit økonomisk perspektiv passar det aldri at bilen treng reparasjonar. Bilen fylgjer ikkje dine lønnssyklusar, diverre. Derfor hjelp me deg også med finansiering, slik at du kan få fiksa bilen så fort som mogeleg.

Me legg til rette for dine behov!

Hjå oss kan du levera og henta bilen din frå mandag til fredag, kl. 07:30 – 22:00.

Åpningstider i kundemottaket er 07.30-16.00, og verkstaden frå 07.30-15.30