Dekkhotell

Spar plass i garasjen – bruk dekkhotell

Dekkhotell er ideelt for deg som ønsker et enklere bilhold. Vi sørger for at dine sommer- og vinterdekk blir lagret på en forsvarlig måte. Slik er de klare for et nytt liv på veien til neste sesong. Noen avdelinger tilbyr også vask av hjulene før lagring, mot en tilleggskostnad.

Hjulene bør lagres innendørs, mørkt og – om mulig – litt kjølig. Videre lagrer vi de liggende eller hengende, og kontrollerer de før neste sesong. Hjul er ettertraktet som tyvegods. Hos oss blir dekkene dine oppbevart på en forskriftsmessig måte, der de også er forsikret.

Spør oss om pris!

Her er 6 nyttige tips for oppbevaring av dekk:

Temperaturen der dine dekk lagres, bør ikke overstige 25 varmegrader. Det ideelle er at lokalet er mørkt med en temperatur på cirka 15 varmegrader.

Oppbevaring av dekk under frysepunktet eller over 25 grader, kan redusere gummiens egenskaper, noe som kan forkorte dekkets levetid.

Dekk bør ikke lagres i fuktige omgivelser. Det betyr at dekk heller ikke bør ligge ute i regn.

Dekk bør beskyttes mot lys, og da særlig mot direkte sollys. Sterkt lampelys med høy UV-faktor bør også unngås.

Ozon er skadelig for bildekk. Der dekk oppbevares, må det derfor ikke oppbevares apparater som genererer ozon. For eksempel fluor- eller kvikksølvdamplamper, høyspente elektriske apparater, el-motorer eller andre typer el-apparater som avgir gnister eller strømutladninger.

Dekk bør ikke lagres slik at de ligger under press, spenning eller vridning. Kraftige formforandringer under lagring kan føre til defekter når man øker lufttrykket i dekket. Heng gjerne dine dekk på veggen.

Dekk må ikke utsettes for løsemidler, oljer og fett. Selv kortvarig kontakt med slike stoffer kan ødelegge dekkene.

keyboard_arrow_up