E-læring

Vi i Carfix tror på at god opplæring, og generelt god kunnskap er nøkkelen til at våre medarbeidere skal trives på jobb. Vi har valgt å ta i bruk e – læring for å sikre dette. Derfor har vi utviklet, og holder stadig på med, å utvikle e-kurs. Noen av kursene er rettet mot alle ansatte, mens andre er rettet direkte mot f. eks. mekanikere eller kunderådgivere.

E-læring er en forkortelse for elektronisk læring og kan ses på som en form for kompetanseheving på nett. Sammenlignet med fysiske kurs har denne formen for læring den fordelen at det er mer fleksibelt, og tilbyr flere muligheter for å engasjere.

Forskning viser at 87% av e-elever setter sine nyervervede ferdigheter og kunnskaper ut i praksis, noe som tyder på at dette er en nyttig måte å lære på.

Kursing

I tillegg til e-læring, kurser vi også våre ansatte via fysiske kurs. For eksempel ønsker vi at alle våre mekanikere har elbil-kurs og PKK-kurs. For våre kunderådgivere kan det være aktuelt med salgs- og kundebehandlingskurs.

Det skal være rom for utvikling i Carfix. Dersom noen av våre ansatte ønsker å videreutvikle seg, legger vi til rette for dette.

Høres dette ut som noe for deg? Søk da vel! 😀

Bilde av Carfix ansatt som sitter ved resepsjonen, og har en kollega stående ved siden av seg. De smiler og er fornøyde. De har fått god opplæring via e-læring.
keyboard_arrow_up